Polityka prywatności Betamo

Witamy w Betamo!

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Betamo, znajdującego się pod adresem Betamo.com.

Poprzez wejście na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Betamo, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Zastrzeżeń oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i stosującej się do warunków i zasad Spółki. "Firma", "Nas", "My", "Nasze" i "Nas", odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia usług określonych przez Firmę, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookies. Uzyskując dostęp do Betamo, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Betamo.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Betamo i / lub jej licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Betamo. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z Betamo dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tych warunkach.

Nie wolno ci:

 • Ponownie opublikować materiał Betamo
 • Sprzedaż, wynajem lub udzielanie sublicencji na materiały z Betamo
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z Betamo
 • Redystrybucja treści z Betamo

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać od dnia jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Warunków oraz Generatora Polityki Prywatności.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony internetowej. Betamo nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Betamo, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Betamo nie ponosi odpowiedzialności za komentarze lub za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

Betamo zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób bezprawnych materiałów, które są naruszeniem prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu, zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Betamo niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania wszelkich Twoich komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają odnośniki do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o Witrynie, o ile takie łącze (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • witryny społecznościowe dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Betamo; i (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ustępie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do Betamo. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, jak również adres URL swojej strony, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej strony internetowej, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub
 • poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
 • Poprzez użycie innego opisu naszej strony internetowej, do której odsyła link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie odsyłającego.

Wykorzystanie logo Betamo lub innych elementów graficznych do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy nie będzie dozwolone.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne pogwałcenie praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych linków do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączenie jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.

pl_PL