Integritetspolicy Betamo

Välkommen till Betamo!

I dessa villkor beskrivs reglerna och bestämmelserna för användningen av Betamos webbplats, som finns på Betamo.com.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Betamo om du inte godkänner alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning samt alla avtal: Med "kund", "du" och "din" avses du, den person som loggar in på denna webbplats och som är kompatibel med företagets villkor. "Företaget", "oss", "vi", "vår" och "oss" avser vårt företag. "Part", "parter" eller "oss" avser både kunden och oss. Alla termer avser erbjudande, acceptans och betalning som är nödvändig för att vi ska kunna bistå kunden på det lämpligaste sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållandet av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att gå in på Betamo godkänner du användningen av cookies i enlighet med Betamos sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för dem som besöker vår webbplats. Vissa av våra partnerföretag/reklamföretag kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Betamo och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på Betamo. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta från Betamo för ditt eget personliga bruk med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte göra:

 • Återpublicera material från Betamo
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Betamo
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Betamo.
 • Omfördela innehåll från Betamo

Detta avtal ska börja gälla från och med dagen för detta avtal. Våra villkor skapades med hjälp av Terms And Conditions Generator och Privacy Policy Generator.

Vissa delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. Betamo filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de publiceras på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte Betamos, dess agenters och/eller dotterbolags åsikter och synpunkter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som lägger upp sina åsikter och synpunkter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning ska Betamo inte vara ansvarigt för kommentarerna eller för ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller framträdande av kommentarerna på denna webbplats.

Betamo förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna får inte innehålla något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som kränker privatlivet.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att be om eller främja affärer eller sedvänja eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Betamo en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och medier.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra förtecknade företags webbplatser.
 • Systemet är ackrediterade företag med undantag för icke vinstdrivande organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och grupper för insamling av välgörenhetsmedel, som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge länken är tillgänglig: (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • webbplatser med dot.com-gemenskap;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar det: (a) länken inte skulle ge oss eller våra ackrediterade företag ett negativt rykte, (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss, (c) fördelen för oss med hyperlänkens synlighet kompenserar avsaknaden av Betamo, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Betamo. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt din webbplats URL, en lista över eventuella URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer får länka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokalisator som det länkas till, eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet av innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Betamos logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning om inte ett licensavtal för varumärket föreligger.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla krav som uppstår på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller brottsliga, eller som gör intrång, på annat sätt kränker, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning kan du kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar allt ansvar som uppstår i enlighet med ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår genom avtal, skadestånd och brott mot lagstadgade skyldigheter.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

sv_SE