Lottoland drabbas av UKGC-böter på grund av brister i AML och ansvarsfullt spelande

svg%3EEU Lotto, operatören av Lottolands nätverksidor i Storbritannien, har fått ett vite på 760 000 pund av den brittiska spelkommissionen på grund av en rad brister i fråga om socialt ansvar och penningtvätt.

Operatören kommer dessutom att genomgå en intensiv och opartisk revision efter att tillsynsmyndigheten upptäckt brister i kontrollen av ansvarsfullt spelande och bekämpning av penningtvätt.

EU Lotto fick dessutom en formell varning för sina misstag som alla ägde rum mellan oktober 2019 och november 2020.

Lottoland-operatörens överträdelser av det sociala ansvaret omfattade bl.a. att man inte var medveten om potentiella risker. regelbundet ändrar sina insättningsgränser som markörer av skada och underlåtenhet att vanor ekonomiska och överkomliga bedömningar för att söka ut om eller inte längre en kund var skadas eller hotas av att skadas.

Den brittiska licensierade operatören fick ytterligare en utskällning av spelkommissionen för kundinteraktioner som huvudsakligen bestod av ett e-postmeddelande som skickades till spelarna och som beskrev de ansvarsfulla spelverktyg som fanns tillgängliga utan att kräva ett svar från kunden.

Tillsynsmyndigheten nämnde att den möjligen skulle kunna få miniatyrbevis för interaktioner med potentiella anpassas till den skadade förmågan.

Lottoland är ett nätspelsstämpel som är mest känt för att erbjuda online-spel på utfallet av en mängd världslotterier.

Företaget straffas också för brister i AML-lagstiftningen

Som en del av en undersökning av Lottolands verksamhet identifierade spelkommissionen dessutom en rad brister i fråga om bekämpning av penningtvätt hos spelstämpeln på nätet, bland annat underlåtenhet att framgångsrikt utvärdera och analysera finansiella institutioners uttalanden utrustade av spelare för att visa att de kan ta hand om.

I ett meddelande på sitt boende tillkännage den modernaste straff den har utfärdat, den brittiska tillsynsmyndigheten ytterligare snyggt-vet att EU Lotto gjorde nu inte begränsa kundkonton efter begäran om finansieringskälla och att det gjorde det möjligt för spelare att registrera andras betalkort till sin Sage.

Operatören skälldes dessutom ut för "förlitar sig alltför mycket på ineffektiva tröskelutlösare". underlåta att ge rikliga filer om hur kraftfull en spelare måste tillåtas att spela i takt med deras vinster, förmögenhet, eller alla andra hotfaktorer.

När det gäller straffet för EU Lotto nämnde Helen Venn, direktör för spelkommissionen Govt, att detta fall, i likhet med andra nya verkställighetsåtgärder som vidtagits mot felande operatörer, var resultatet av en medveten efterlevnad av reglerna.

Venn bekräftade dessutom att varje person som deras licenstagare "Vi måste vara mycket medvetna om att vi inte längre bör tveka att vidta bestämda åtgärder mot folk som inte uppfyller de orimliga kraven vi ställde en förfrågan till kunder i Storbritannien."

När det gäller deras finaste i Storbritannien nämnde Lottolands VD Nigel Birrell att de är fullt engagerade i att säkerställa de perfekta standarderna genom att använda sig av efterlevnad, inklusive AML och sociala skyldigheter, i alla jurisdiktioner där de är verksamma.

Birrell förklarade dessutom att deras straff var kopplat till följande "äldre frågor" kring vissa av deras kontroller av efterlevnaden och att dessa problem hade lösts. Han dessutom snyggt känd att de fylla fick kraftigt ökad finansiering i efterlevnad, större än fördubblade sin efterlevnad personal, och vidtagit en mängd initiativ motsvarande att föra tredje-celebration tuffare, göra förbättringar till coaching, och lansera en utvärdering i viktiga försäkringar.

Tillhandahåller: Regleringsåtgärder mot EU Lotto, spela kommissionens nyhetsrum, september 23, 2021

sv_SE